Antikorupcijske novosti|

Udruga Antikorupcija poslala je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske upit o tome kako je moguće da se u preko 16.200 predmeta koji se nalaze na tom sudu nije poduzela niti jedna sudska radnja. Isto tako, upitali smo Vrhovni sud kako je moguće da se predmeti stariji od 8 godina na tom sudu drže u ladicama, dok se neki noviji predmeti rješavaju u eskpresnom roku. Takvi podaci ukazuju na kaotično stanje na najvišem sudu Republike Hrvatske na kojem građani pravdu čekaju godinama, a mnogi je uopće i ne dočekaju. Odgovor Vrhovnog suda ćemo objaviti kada i ukoliko stigne.

Comments are closed.

Close Search Window