Antikorupcijske novosti, Pravosuđe|

Udruga Antikorupcija podnijela kaznenu prijavu protiv Nine Radića, predsjednika Trgovačkog suda

 

Udruga Antikorupcija danas je podnijela kaznenu prijavu protiv predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu Nine Radića zbog ozbiljne sumnje u počinjenje teškog kaznenog djela koje predstavlja rušenje temelja neovisnog pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Udruga Antikorupcija je kaznenu prijavu podnijela temeljem podataka o načinima dodjele predmeta na Trgovačkom sudu u Zagrebu iz kojih proizlazi da je na tom sudu u razdoblju od dvije godine dodjeljeno nevjerojatnih 7.113 predmeta točno određenim sucima iako takav način dodjele predstavlja izrazito reguliranu iznimku. Broj predmeta koji je dodjeljen u rješavanje točno određenim sucima izaziva opravdanu sumnju u kompromitiranost procesa automatske dodjele predmeta koji je jedan od jamstava neovisnosti i nepristranosti pravosudnog sustava.

Udruga Antikorupcija u kaznenoj prijavi navodi  da kaznenu prijavu podnosi zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela opisanih i kažnjivih po članku 291. i 295. Kaznenog zakona iz glave 28. Kaznena djela protiv službene dužnosti, odnosno da je kao sudac Radić kao odgovorna osoba Predsjednik Trgovačkog suda u Zagrebu iskoristio svoj položaj ili ovlast, prekoračio granice svoje ovlasti čime je drugim osobama pribavio korist, a drugima prouzročio štetu te da je iskorištavanjem svog službenog utjecaja posredovao da se obavi službena radnja koja se ne bi smjela obaviti ili da se ne obavi službena radnja koja bi se morala obaviti.

Jedno od temeljnih prava građana određeno Ustavom Republike Hrvatske je da svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama te o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.

Temelj korupcije u pravosuđu je „ručna“ dodjela predmeta u rad sucima, odnosno utjecaj na to kojem će sucu biti dodijeljen pojedini predmet u rad. Radi osiguranja temeljnog načela prava i sprečavanja korupcije u sudskim postupcima na sudovima Republike Hrvatske uvedena je automatska kompjutorska dodjela predmeta sucima u rad.

Sud ne može biti nepristran i pravičan kada se zloupotrijebi sustav dodjele predmeta u rad sucima.

Sudac Nino Radić imenovan je za predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu 2. ožujka 2017. godine. Iz tablica e-Spisa o načinu dodjele sudskih predmeta u rad pojedinim sucima u razdoblju od 2. ožujka 2017. do 31. ožujka 2019. nesporno proizlazi da je 7.113 sudskih predmeta na Trgovačkom sudu u Zagrebu dodijeljeno u rad na način: Tip dodjele – Automatska dodjela (promjena rješavatelja) s iznimkom, Tip iznimke – Odabir jednog
rješavatelja.

Odredbom članka 31. Zakona o sudovima propisano je da Predsjednik suda obavlja nadzor nad urednim i pravodobnim obavljanjem poslova u sudu. Iz dostupne dokumentacije nesporno proizlazi osnovana sumnja da je sudac Nino Radić kao Predsjednik Trgovačkog suda u Zagrebu samostalno ili temeljem naloga ili naredbe drugoj osobi ovlaštenoj za rad u e-Spisu na nedopušteni način utjecao na automatsku dodjelu
predmeta u rad sucima Trgovačkog suda u Zagrebu na način da je u 7.113 sudskih predmeta izvršena intervencija na način da su isti temeljem „automatske dodjele“ mogli biti dodijeljen u rad samo jednom unaprijed određenom sucu korištenjem iznimke „Odabir jednog rješavatelja“ čime su ostvarene radnje opisane u člancima 291. i 295. Kaznenog zakona zloupotrebe položaja i ovlasti i trgovanja utjecajem.

Podnositelj prijave ostavlja mogućnost da je dio predmeta „ručno“ dan u rad u svrhu pogodovanja pojedinim sucima dodjelom lakših predmeta, a drugi dio radi mobinga drugih sudaca dodjelom u rad isključivo kompliciranih predmeta te da se u manjem broju predmeta radi o dozvoljenoj iznimci kada se sudski predmet u kojem je odluka ukinuta vraća se u rad rješavatelju koji je odluku donio.

Protupravna dodjela samo jednog sudskog predmeta predstavlja teško kazneno djelo kojim se uništava preostalo povjerenje građana u pravosuđe, dok takvo postupanje u tisućama predmeta predstavlja genocid nad pravom građana na pošteno i nepristrano suđenje te potpuni nestanak pravne države.

Zbog svega navedenog smatramo da postoji osnovana sumnja u počinjenje opisanih kaznenih djela te predlažemo da državno odvjetništvo poduzme sve zakonom propisane radnje te protiv osumnjičenika pred sudom pokrene kazneni postupak.

[pdf-embedder url=”https://antikorupcija.hr/wp-content/uploads/2019/04/Kaznena-prijava-Udruga-Antikorupcija.pdf” title=”Kaznena prijava-Udruga Antikorupcija”]

Download (XLSX, Unknown)

Download (XLSX, Unknown)

Download (XLSX, Unknown)

Download (XLSX, Unknown)

Download (XLSX, Unknown)

Download (XLSX, Unknown)

Download (XLSX, Unknown)

Download (XLSX, Unknown)

Comments are closed.

Close Search Window